Standard plemene                

Standard je závazná norma, popisující ideálního jedince, eventuálně uvádějící přípustné odchylky. Vše, co se od tohoto ideálu odlišuje, je považováno za nedostatek nebo vadu.

Celkový vzhled
Pes silné konstituce, vyvážený a aktivní. Má bystrý, ostražitý, rozhodný a inteligentní výraz.

Charakteristika
Bullterrier je gladiátor mezi psy, plný ohně a odvahy. Význačným rysem je klabonosá hlava ve tvaru vejce. Bez ohledu na velikost psa musí být jasně vyjádřen pohlavní výraz.

Povaha
Má vyrovnaný temperament a je přístupný k disciplíně. Je tvrdohlavý, ale k lidem je zvlášť přátelský.

Hlava a lebka
Hlava dlouhá, mohutná a správně hluboká, nikoliv však hrubá. Při pohledu zepředu má hlava tvar vejce a je zcela vyplněna. Na jejím povrchu nejsou žádné prolákliny, vruby nebo zářezy. Temeno mezi ušima je téměř ploché. Profil je mírně zakřivený dolů od horní části lebky ke špičce nosu, který by měl být černý a zahnutý ke špičce dolů. Nosní otvory jsou dobře vyvinuty. Spodní čelist je mohutná a hluboká.

Tlama
Zuby jsou zdravé a čisté, silné, dobrého rozměru, dokonale pravidelné s dokonalým, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně přesahují zuby spodní a vyrovnaně přisedají do čelistí. Pysky jsou suché a přiléhající.

Oči
Zdají se úzké, šikmo umístěné a trojúhelníkovité, hluboko uložené, černé nebo co nejtmavěji hnědé, takže se zdají být černé a mají pronikavý lesk. Vzdálenost od špičky čenichu k očím je poněkud větší než od očí k vrcholu lebky. Modré nebo částečně modré oko je nežádoucí.

Uši
Malé, tenké a umístěné blízko sebe. Pes by měl být schopen uši udržet toporně vzpřímené, takže jejich špička směřuje přímo vzhůru.

Krk
Velmi svalnatý, dlouhý, klenutý, zužující se od ramen k hlavě. Je prostý veškeré volné kůže.

Hrudní končetiny
Ramena jsou silná a svalnatá. Lopatky jsou široké, ploché a přiléhají těsně k hrudní stěně. Mají výrazný sklon vzad. Ramenní kloub tvoří téměř pravý úhel, lokty jsou drženy přímo a silná nadprstí musí být kolmá. Hrudní končetiny mají mít kulaté a silné kosti. U dospělých psů by se měla délka hrudních končetin rovnat přibližně hloubce hrudníku.

Trup (tělo)
Tělo je dobře zaobleno, se znatelnými pružnými žebry s velikou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti, takže hruď je blíže zemi než břicho. Hřbet je krátký a pevný, hřbetní linie probíhá mezi úrovní kohoutku. Spodní linie od hrudní kosti k břichu tvoří ladnou, vzhůru směřující křivku. Hrudník je při pohledu zepředu dostatečně široký.

Tlapky
Kulaté, kompaktní, dobře uzavřené s dobře klenutými prsty.

Pánevní končetiny
Jsou při pohledu ze strany rovnoběžné. Stehna musí být svalnatá, lýtka dobře vyvinutá a kolenní kloub dostatečně zaúhlený. Hlezna jsou silná, pružná a nízko položená.

Ocas
Krátký, nízko nasazený a vodorovně nesený. U kořene je silný a kuželovitě se zužuje do špičky.

Srst
Krátká, lesklá, rovnoměrná, přiléhavá a na omak drsná s lesklým povrchem. V zimě se může vyskytovat měkká podsada. Kůže pevně přiléhá k tělu.

Chůze a pohyb
Pohyb se jeví nenásilný, plynulý a bezstarostný. Při klusu je pohyb předku i zadku psa souběžný, při vyšších rychlostech směřuje ke střední linii. Přední nohy dobře vybíhají a zadní se lehce pohybují v kyčlích, dobře pruží v kolenou i hleznech a mají velkou jistotu.

Barva
U bílých je požadována čistě bílá srst, přičemž pigmentace kůže a znaky na hlavě nesmějí být penalizovány. U barevných jedinců dominuje barva - všechny odstíny jsou považovány za rovnocenné. V případě shodného hodnocení ostatních vlastností je dávána přednost žíhaným. Barva černě žíhaná, světle žlutohnědá a tříbarevná je přípustná. Modré či játrové odstíny jsou nežádoucí.

Velikost
Nejsou výškové ani váhové limity, ale musí existovat dojem nejvyšší hmotnosti na velikost psa, která je porovnávána s pohlavím a kvalitou.

Vady
Jakákoliv odchylka od výše uvedených požadavků je považována za vadu, přičemž její závažnost je přímo úměrná stupni odchylky.

Vytvořte si webové stránky zdarma!